Outlet

Kullanım Şartları

Lütfen bu web sitesini (bu "site") kullanmadan önce bu "Kullanım Şartları Sözleşmesini" ("Kullanım Şartları") okuyunuz. Bu siteye erişmenizle birlikte bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmemeniz halinde bu siteye girmeyiniz. Kopek.com.tr'nin bu kullanım şartlarını, tamamen kendi yetkisinde olarak ve size haber vermeden, her zaman değiştirme hakkı saklıdır; ancak bütün bu tür değişiklikler bu sitede ilan edilecektir. Kopek.com.tr, bu gibi değişikliklerden haberdar olmanız için zaman zaman kullanım şartlarını tekrar okumanızı tavsiye eder. Verilen herhangi bir zamanda size uygulanabilen kullanım şartları, o zaman geçerli olan kullanım şartlarıdır. Ayrıca bu siteyi kullanmanız veya içeriğine bakmanız halinde kullanım şartlarındaki her türlü değişikliği de kabul etmiş sayılırsınız. 


Sınırlı Kullanım Hakkı

Sitedeki her tür grafik, form veya doküman içeriğine bakılması, bunların basılması veya indirilmesi size sınırlı bir izin sağlamaktadır, bu izin yalnız sizin şahsi kullanımınız içindir ve çoğaltılmamak, dağıtılmamak, başkasına kullanım izni vermemek, ödev olarak kullanmamak, satmamak, bunlardan türetme işlerin hazırlanmasında kullanmamak veya başka kişisel olmayan işlerde kullanılmamakla sınırlıdır. Bu izin yalnız size verilen bir izin de değildir. Her tür grafik, form veya doküman içeriği ve bunların hiç bir parçasının röprodüksiyonu hiç bir şekilde yapılamaz veya kendi şahsi kullanımınızın dışındaki hiç bir mekanik veya elektronik bilgi erişim (sağlama) sisteminde yer alamaz. Bilgi veya doküman elde etmenizi sağlamak için size verilmiş hiçbir hak veya şifre başkasına aktarılamaz. Kopek.com.tr'nin yazılı izni olmadan bu Siteyi veya bu Sitede bulunan hiçbir ticari marka veya tescilli maddeyi kapsayan bir Web sitesi yapamazsınız. Kopek.com.tr nin yazılı izni olmadan, Kopek.com.tr nin veya onun bağlı şirketlerinin isimleri veya markalarından yararlanan mega tag?ler veya başka tipten gizli text?leri bir Web sitesinde kullanamazsınız.

Kopek.com.tr'nin, burada açıkça sağlandığı belirtilenlerin dışında kalan Site içindeki ve Siteye yönelik bütün hak, ünvan ve menfaatleri ile içerdiği bütün materyal ve yazılımlar üzerindeki hakları saklıdır. Ayrıca, burada açıkça sağlandığı belirtilenlerin dışında kalan işbu Kullanım Şartları veya Site içindeki hiçbir şey Site ile ilgili olarak size ima, önceden alınmış karar (estoppel) veya başka bir şekilde hiçbir hak, unvan, menfaat veya izin sağlıyor şeklinde yorumlanamaz.

Kopek.com.tr bu sağladığı sınırlı izni istediği zaman kaldırma hakkını saklı tutar. 


Düzeltme, Silme ve Değişiklik (Modifikasyon)

Kopek.com.tr, Sitede görüntülenen bütün dokümanları, bilgiyi, grafikleri veya diğer içeriği istediği zaman ve haber vermeden değiştirme (modifiye etme), bunlara eklemeler yapma veya silme hakkını saklı tutar. 


Tazminat

Bu sözleşmeyle, Siteyi bu Kullanım Şartlarına aykırı kullanımınızla bağlantılı oluşan her türlü borcu, kayıp, zarar, talep ve masrafları, makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere tazmin etmeyi, bizi ve ortaklarımızı, avukatlarımızı, ekibimizi ve bağlı ortaklıklarımızı savunmayı, zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz. 


Garanti veya Temsil Hakkı Yoktur

Kopek.com.tr, Sitedeki her türlü materyalin doğru olması için bütün mantıklı çabayı gösteriyorsa da bunların doğruluğunu garanti etmemektedir ve Kopek.com.tr  Site içinde mevcut her türlü bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliğinden sorumlu değildir. Site içinde bulunan bilgilerin tamamı hiç bir şekilde akit olarak anlaşılamaz. 


Bazı yargı kararları ima yoluyla verilmiş garantilerin reddini kabul etmemektedir , bu durumda bu iddialar kısmen veya tamamen size uygulanamayabilir. Bu site ve bu sitede bulunan bütün bilgi, materyal ve içerik size "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" sağlanmaktadır ve belirtilmiş veya ima edilmiş olsun, belirli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca, ticaretine zarar vermeme hususları dahil her türlü garanti reddedilmektedir. Site kanalıyla sizin tarafınızdan Kopek.com.tr' den elde edilen hiçbir bilgi veya tavsiye, burada açıkça belirtilenlerin dışında bir garanti, veya temsil hakkı yaratamaz. 


Kopek.com.tr, Sitenin hatasız çalışacağı, hataların düzeltileceği veya virüs veya zarar verici bileşenler içermeyeceği konusunda hiçbir türden garanti vermemektedir. Siteyi kullanmanın sorumluluğu kendinize aittir. 


Bu site kanalıyla indirdiğiniz veya bir başka şekilde sağladığınız her türden içeriğin riski kendinize ait olup, sitenin bu şekilde kullanımından dolayı bilgisayar sisteminize olacak her tür zarar veya veri kaybı, bilgisayar virüslerinin vereceği zararlar da dahil olmak üzere hiçbir kısıtlama olmaksızın yalnız sizin sorumluluğunuzdadır. 


Sistem Bütünlüğü

Kasıtlı olarak Sitenin düzgün çalışmasına karşı girişimde (müdahale) bulunmak veya zarar vermek veya sitedeki herhangi bir veri veya kişisel bilgiyi gizlice engellemek niyetiyle herhangi bir donanım veya yazılımı kullanamazsınız. Kasıtlı olarak sitenin alt yapısına göre orantısız veya aşırı büyüklükte yük bindirecek herhangi bir aksiyonda bulunamazsınız. 


Ürünler

Kopek.com.tr, yasal gereklerini yerine getirmek kaydıyla bu ürünlerin Model Yılını belirler. Belirli herhangi bir model için model yılı süresi 12 aydan kısa veya uzun olabilir. 


Resimleri verilen bazı ürünler ve tekneler standart olmayan veya başlangıç modeli (prototip) ekipmanları içerebilir. Bazı modeller belirli pazarlara özel veya isteğe bağlı ekipmanlarla birlikte gösterilebilir. Daha teferruatlı bilgi yetkili Kopek.com.tr satıcınızdan temin edilebilir. 


Bu sitedeki bütün bilgiler sadece bilgi vermek amaçlı olup Kopek.com.tr ürünlerinin alım veya satımıyla ilgili bir teklif mahiyeti taşımamaktadır. 


Diğer Düzenlemeler

Sitemiz, ürün ve hizmetleriyle ilgili düşüncelerinize teşekkür ederiz, ancak gizli, mahrem veya müseccel fikirler, imalar, teklifler, materyal veya bilgi, alınmaz ve kabul edilmez. Kopek.com.tr  hiçbir şekilde gizli veya müseccel bir öneriye bakmak veya muhafaza etmek; siteyi ziyaret edenlere herhangi bir teklif veya önerileri karşılığında bedel ödemek; veya önerilere cevap vermek yükümlülüğünde tutulamaz. 


Geçerli Yasalar

İşbu sözleşme şartları yalnız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanır, anlaşılır ve uygulanır.